eller Registrera för att skapa inlägg och ämnen.

Premiär! Vänersborg - Sirius fredag 29 oktober 19:00

Då så! Då var det äntligen dags!

Vi letar fortfarande efter spelet men känslan är god osv...

Jag tror på en jämn match

5-5 blir det med lite mersmak

 

Torsk 8-1

Hoppas vi har Kruller tillbaks.

Kröller tillbaka, kanske. Ångest för fotbollslagets framtid och nu ska man dessutom vara nervös för hur det går för bandyhjältarna. Väners borta ger lite skräckkänsla med tanke på hur det sett ut i några säsonger. Tipset blir torsk med 5-2.

Det blev alltså torsk som man befarade men nu tar vi nya tag mot Rättvik. Tror det blir en trevlig säsong.

Vi klagar på VAR i Premier league, beslut på nån minut.

Hur länge får vi vänta på TKs beslut i Vänersborgs "åldersgate"?

Det ska tittas på idag enligt artikel på Bandypuls.

Även om bandyförbundet brukar kunna överraska så är det ju svårt att se en annan utgång än att det blir 0-5 i matchen. Hade kanske inte tänkt mig vår första seger i Arena Vänersborg på 10 år på det sättet, men trevligt ändå!

Jag är generellt för att resultatet ska det göras upp om på planen men det är ju inget som jag inte kan tänka mig att ändra på i detta fall.

Mina fasta principer är väldigt flexibla!

Fusk ska stävjas och man borde få pengarna tillbaka för resan ned….

 

Varför dröjer beslutet om matchen Väners-IKS? Verkar ju solklart att Väners ska få plikta för att ha brutit mot reglerna.

Det finns vad jag förstått två sidor i detta .

Tävlingsbestämmelserna säger

3 § Obehörig spelare
3.1 Tävling enligt seriemetoden

I seriematch, i vilken obehörig spelare spelat, erhåller den icke felande föreningen två poäng.

Som målresultat i matchen räknas det uppnådda resultatet eller, där detta är fördelaktigare
för den icke felande föreningen, 50.

Det står också i bilaga 2:

4 § Spelarförteckning/Domarrapport
Domaren ansvarar för att Spelarförteckning/Domarrapport upprättas och att den rapporteras till SBF respektive administrerande SDF inom förskriven tid enligt bestämmelserna i 5 kap. 9 § i TB.

Domaren är skyldig att kontrollera att bestämmelserna i 5 kap. § 9.1 i TB angående antal spelare i lag följs.

... denna paragraf är det som man hänvisar till

9 § Spelarförteckning
Spelarförteckning (domarrapport) innehållande spelarnas för- och efternamn samt personnummer eller i förekommande fall födelsedatum ska av vardera lagansvarige upprättas på särskilt fastställt formulär, vilket hämtas från Elitrapport. Detta formulär utgör tillika domarrapport. Spelarförteckningen för Elitserien Damer, Elitserien Herrar, Allsvenskan Herrar samt Juniorelitserien (P 19) ska dessutom innehålla namn och funktion på de personer, högst tio (10) varav fem (5) ersättare/avbytare, som får finnas i det tekniska området.

I övriga förbundsserier ska spelarförteckningen innehålla namn och funktion med som mest fem (5) ledare och tio (10) avbytare, som får finnas i det tekniska området

Om lagledare, tränare eller annan lagansvarig avser att antecknas som spelare, ska vederbörande inte vara antecknad samtidigt under rubriken ledare. Uppenbart skrivfel på spelarförteckningen medför inte att spelaren är obehörig.
Respektive lag ska senast 60 minuter före avslag överlämna spelarförteckningen till domaren. Föreningen är ansvarig för de ifyllda uppgifterna.

---

Jag tror att det behöver redas ut om det är domarens ansvar att spelarförteckningen är korrekt eller om det åligger föreningen. Jag tolkar det nog ändå som att det är föreningens ansvar. Domaren ska se till att det är rätt antal dvs högst tio (10) varav fem (5) ersättare/avbytare . Det framgår inte att domaren ska kontrollera att det är behöriga avbytare.

Tack för intressant genomgång, Jocke!

Jag kan komplettera med ytterligare ett citat från tävlingsbestämmelserna, kapitel 8:

- - - - - - - -

7 § Kommunikation
Berörd part ska ges tillfälle att komma in med yttrande över framställan. Part ska yttra sig inom tre (3) dagar från partens mottagande av framställan.

- - - - - - - -

Vänersborg bör ha fått ärendet i måndags, och ska i så fall inkomma med sitt yttrande senast idag.

Och jag tror som Jocke att det inte ligger på domarna att kontrollera att behöriga spelare är uppsatta på laguppställningen, bara att antalet stämmer. Behörigheten bör vara föreningens ansvar. Men vi får väl se vad beslutet blir.